३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
Home

प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रममा आउँदो ६ महिनामा ५ लाखलाई रोजगारी
६ पौष २०७६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो ६ महिनासम्म करीब ५ लाख बेरोजगारले राजगारी पाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त् ....
sss